Institut »Jožef Stefan« na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21), Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22), Pravilnika o izboru in (so)financiranju doktorandk in doktorandov iz programskega stebra stabilnega financiranja z dne 8. 6. 2022 in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami) objavlja

JAVNI RAZPIS

za kandidatke in kandidate za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce 

pri izbranih mentoricah in mentorjih

v letu 2023

 

Ikona_DR

Naziv doktorica oz. doktor znanosti

Ikona_zaposlitev

Redna zaposlitev

Ikona_ideja

Delo v inovativnem okolju

Ikona_raziskovalci

Delo z vrhunskimi strokovnjaki

Ikona_mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

Mentorji

Biokemija in molekularna biologija

Doc. dr. Livija Tušar

Strukturna biologija zagotavlja vpogled v mehanizme bioloških procesov z določanjem makromolekularnih struktur, ki povezujejo informacije o biološkem zaporedju s položajem v 3-dimenzionalnem prostoru. To nam omogoča združevanje strukturnih informacij s podatki,...

Elektronske komponente in tehnologije
Energetika
Fizika

Dr. Nerea Sebastian Ugarteche

Nematski tekoči kristali (NLC) so znani že več let in se na široko izkoriščajo v sodobnih tehnologijah zaslonov, ki so večmilijonski posel. Ključni vidik njihove uporabnosti je edinstvena kombinacija fluidnosti, anizotropnih fizikalnih lastnosti in možnosti za...

Doc. dr. Mojca Vilfan

Mikrofluidika je veda, ki proučuje obnašanje tekočin v omejenih geometrijah. Te so lahko preproste, kot na primer ravni kanalčki, lahko pa so poljubno zapletenih oblik, s čimer predstavljajo bolj realističen model sistemov, ki jih najdemo v naravi. Pretakanje, črpanje...

Dr. Gašper Kokot

Koloidna aktivna snov je sistem več sto mikroskopskih delcev, ki jih zunanja polja poženejo iz ravnovesja. Spontano se kolektivno organizirajo v netrivialne statične in dinamične vzorce, ki jih lahko nadzorujemo z zunanjim poljem. Ti vzorci so za velikostne rede večji...

Dr. Igor Vaskivskyi

Močno korelirani materiali oziroma materiali, pri katerih ne smemo zanemariti Coulombove interakcije med elektroni, so postali zelo pomembni za tehnologijo in znanost. Izkazujejo bogato paleto vznemirljivih lastnosti, kot so prehodi kovina-izolator, nekonvencionalna...

Prof. dr. Dragan D. Mihailović

Neravnovesna stanja snovi so v zadnjih letih postala zelo zanimiva zaradi njihove velike pomembnosti na različnih področjih fizike. S hitrim razvojem novih časovno ločenih tehnik je bila nedavno razjasnjena časovna dinamika konkurenčnih procesov in interakcij v...

Prof. dr. Andrej Zorko

Mladi raziskovalec oz. raziskovalka bo raziskoval/a področje kvantnih materialov, točneje geometrijsko frustrirane magnetne sisteme. Dandanes je to eno najbolj aktivnih področij fizike trdne snovi, z mnogimi odprtimi vprašanji in velikim potencialom v sodobnih...

Dr. Rok Podlipec

ZNANSTVENO PODROČJE Na področju nanotoksikologije še vedno predstavlja velik izziv odkrivanje in razumevanje novih mehanizmov ter začetnih molekularnih dogodkov, ki lahko privedejo do poškodb in celo trajnih posledic v celicah in tkivih kot posledica izpostavljenosti...

Doc. dr. Klemen Bučar

Na Odseku za fiziko nizkih in srednjih energij (F2) izvajamo osnovne raziskave na področju jedrske in atomske fizike, poleg tega pa pridobljeno znanje uporabljamo pri reševanju interdisciplinarnih raziskovalnih problemov, kot so radiološki nadzor okolja, raziskave...

Doc. dr. Matej Kanduč

Doktorski kandidat bo delal v skupini za biofiziko na Odseku za teoretično fiziko (F-1). Pridružil se bo vzpostavljeni raziskovalni mreži Dr. Kanduča, ki ga sestavlja nekaj članov skupine ter raziskovalci iz tujih institucij, predvsem iz Nemčije. Raziskave bodo...

Dr. Zala Lenarčič

Vzbujenje kvantne materije izven ravnovesja izziva naše razumevanje in intuicijo, buri našo domišljijo, da presežemo omejitve, ki jih daje ravnovesje. V našem razumevanju ekvilibracije vzbujenih kvantnih sistemov igrajo simetrije ključno vlogo, saj lahko posredujejo...

Informacijske in komunikacijske tehnologije

Dr. Tanja Pavleska

Raziskovalni program "Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidiki" je namenjen mladim raziskovalcem, ki si želijo poglobiti svoje znanje o naprednih internetnih tehnologijah in razumeti njihov vpliv na sodobno...

Dr. Ramanpreet Kaur

V vsakdanjem življenju se vse bolj zanašamo na tehnologijo, kar nas izpostavlja številnim kibernetsko-fizičnim grožnjam. Nenehen razvoj naprednih tehnologij, kot so internet stvari, mobilno računalništvo in računalništvo v oblaku, je pomembno prispeval k širjenju...

Kemija

Prof. dr. Anton Kokalj

Mlada raziskovalka/mlad raziskovalec se bo osredotočila/osredotočil na kvantnokemijsko modeliranje materialov na podlagi metode gostotnega funkcionala (angl. DFT). Kandidatka/Kandidat lahko izbira med več temami, od modeliranja najsodobnejših funkcionalnih energetskih...

Dr. Melita Tramšek

Vabimo vas, da se nam v okviru doktorskega študija, kot mlada raziskovalka ali raziskovalec, pridružite pri raziskovanju zanimivega področja anorganske kemije fluora v povezavi s kemijo žlahtnih plinov. Delo na tem raziskovalnem področju vključuje sintezo in...

Doc. dr. Matej Kanduč

Doktorski kandidat bo delal v skupini za biofiziko na Odseku za teoretično fiziko (F-1). Pridružil se bo vzpostavljeni raziskovalni mreži Dr. Kanduča, ki ga sestavlja nekaj članov skupine ter raziskovalci iz tujih institucij, predvsem iz Nemčije. Raziskave bodo...

Materiali

Dr. Nina Kostevšek

Kljub velikemu napredku na področju nanomedicine, večino sintetičnih nanodelcev imunski sistem prepozna kot tujke, kar povzroči njihovo hitro odstranitev iz krvnega obtoka in posledično bistveno zmanjšanje učinkovitosti zdravljenja. Za izboljšanje učinkovitosti...

Prof. dr. Anton Kokalj

Mlada raziskovalka/mlad raziskovalec se bo osredotočila/osredotočil na kvantnokemijsko modeliranje materialov na podlagi metode gostotnega funkcionala (angl. DFT). Kandidatka/Kandidat lahko izbira med več temami, od modeliranja najsodobnejših funkcionalnih energetskih...

 Nevrobiologija
Procesno strojništvo
Računalništvo in informatika

Doc. dr. Tea Tušar

Reševanje praktičnih optimizacijskih problemov je lahko zelo zahtevno. Številni namreč vsebujejo več nasprotujočih si kriterijev, ki jih želimo optimirati, in znatne omejitve. Poleg tega vrednotenje rešitev pogosto poteka s pomočjo simulacije, kar pomeni, da je...

Sistemi in kibernetika
Telekomunikacije

Dr. Jernej Hribar

Digitalni in zeleni prehod temeljita na povečanju količine natančnih, pomenljivih in lahko dostopnih informacij ter hkrati od komunikacijskih omrežij in informacijskih sistemov zahtevata, da zmanjšajo svojo porabo in delujejo energetsko učinkoviteje. Ti izzivi so...

Dr. Carolina Fortuna

Predstavitveno učenje vključuje niz tehnik strojnega učenja (SU), ki se učijo predstaviti neobdelane podatke na najbolj preprost in intuitiven način. Ta predstavitev se nato uporabi za nadaljnje učenje modelov SU ter pomaga pri odločanju s pomočjo napovedovanja...

Prof. dr. Aleš Švigelj

Raziskovalni program v okvitu katerega bo potekalo raziskovanje se ukvarja s komunikacijskimi omrežji in storitvami, s poudarkom na brezžičnih komunikacijah, ki so v zadnjih dveh desetletjih prodrle v vsa področja življenja in družbe. Mobilna omrežja 5G/6G in internet...

Varstvo okolja