Institut »Jožef Stefan« na podlagi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21), Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 87/22), Pravilnika o izboru in (so)financiranju doktorandk in doktorandov iz programskega stebra stabilnega financiranja z dne 8. 6. 2022 in Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami) objavlja

JAVNI RAZPIS

za kandidatke in kandidate za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce 

pri izbranih mentoricah in mentorjih

v letu 2023

 

Ikona_DR

Naziv doktorica oz. doktor znanosti

Ikona_zaposlitev

Redna zaposlitev

Ikona_ideja

Delo v inovativnem okolju

Ikona_raziskovalci

Delo z vrhunskimi strokovnjaki

Ikona_mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

Mentorji

Biokemija in molekularna biologija

Doc. dr. Livija Tušar

Mladi raziskovalec bo sodeloval v raziskavah jodovega cikla pri človeku. V človeškem telesu se jod nahaja v sledeh in prehaja v telo samo s hrano. Uporablja se v sintezi ščitničnih hormonov (tj. triiodothyronin T3 in tetraiodotironin T4). Pomanjkanje ščitničnih...

Biotehnologija
Človeška fiziologija in ergonomija
Elektronske komponente in tehnologije
Energetika
Fizika

Dr. Nerea Sebastian Ugarteche

Nematski tekoči kristali (NLC) so znani že več let in se na široko izkoriščajo v sodobnih tehnologijah zaslonov, ki so večmilijonski posel. Ključni vidik njihove uporabnosti je edinstvena kombinacija fluidnosti, anizotropnih fizikalnih lastnosti in možnosti za...

Doc. dr. Mojca Vilfan

Mikrofluidika je veda, ki proučuje obnašanje tekočin v omejenih geometrijah. Te so lahko preproste, kot na primer ravni kanalčki, lahko pa so poljubno zapletenih oblik, s čimer predstavljajo bolj realističen model sistemov, ki jih najdemo v naravi. Pretakanje, črpanje...

Dr. Gašper Kokot

Koloidna aktivna snov je sistem več sto mikroskopskih delcev, ki jih zunanja polja poženejo iz ravnovesja. Spontano se kolektivno organizirajo v netrivialne statične in dinamične vzorce, ki jih lahko nadzorujemo z zunanjim poljem. Ti vzorci so za velikostne rede večji...

Doc. dr. Alenka Mertelj

Nedavno odkriti feroelektrični nematski tekoči kristali (FNLC) so edinstveni primeri tekočih materialov. Imajo tako lastnosti feroelektričnih trdnih materialov, ki imajo zelo pomembno vlogo v številnih vsakodnevnih napravah in tudi v visokotehnoloških aplikacijah, od...

Dr. Igor Vaskivskyi

Močno korelirani materiali oziroma materiali, pri katerih ne smemo zanemariti Coulombove interakcije med elektroni, so postali zelo pomembni za tehnologijo in znanost. Izkazujejo bogato paleto vznemirljivih lastnosti, kot so prehodi kovina-izolator, nekonvencionalna...

Prof. dr. Dragan D. Mihailović

Neravnovesna stanja snovi so v zadnjih letih postala zelo zanimiva zaradi njihove velike pomembnosti na različnih področjih fizike. S hitrim razvojem novih časovno ločenih tehnik je bila nedavno razjasnjena časovna dinamika konkurenčnih procesov in interakcij v...

Prof. dr. Andrej Zorko

Mladi raziskovalec oz. raziskovalka bo raziskoval/a področje kvantnih materialov, točneje geometrijsko frustrirane magnetne sisteme. Dandanes je to eno najbolj aktivnih področij fizike trdne snovi, z mnogimi odprtimi vprašanji in velikim potencialom v sodobnih...

Dr. Rok Podlipec

ZNANSTVENO PODROČJE Na področju nanotoksikologije še vedno predstavlja velik izziv odkrivanje in razumevanje novih mehanizmov ter začetnih molekularnih dogodkov, ki lahko privedejo do poškodb in celo trajnih posledic v celicah in tkivih kot posledica izpostavljenosti...

Doc. dr. Iztok Urbančič

O našem delu Znano je, da življenje v onesnaženem okolju predstavlja veliko tveganje za naše zdravje – povečuje verjetnost za razvoj raka, pljučnih, srčno-žilnih ter nevrodegenerativnih obolenj – vendar so posamezni koraki razvoja bolezni povečini še neznani. V...

Prof. dr. Igor Serša

V Laboratoriju za slikanje z magnetno resonanco Odseka za fiziko trdne snovi (F-5) iščemo zainteresiranega mladega raziskovalca/-ko za raziskave s področja slikanja z magnetno resonanco materialov. Točneje, predvideno je raziskovalno delo z metodo prostorsko...

Doc. dr. Klemen Bučar

Na Odseku za fiziko nizkih in srednjih energij (F2) izvajamo osnovne raziskave na področju jedrske in atomske fizike, poleg tega pa pridobljeno znanje uporabljamo pri reševanju interdisciplinarnih raziskovalnih problemov, kot so radiološki nadzor okolja, raziskave...

Doc. dr. Sabina Markelj

Razumevanje interakcije vodika s kristalno mrežo materiala ali strukturnih materialov izpostavljenih plazmi je ključnega pomena, saj je majhno zadrževanje vodikovih izotopov (VI) strog predpogoj v termonuklearni fuziji. V prihodnji fuzijski elektrarni energijo...

Doc. dr. Matej Kanduč

Doktorski kandidat bo delal v skupini za biofiziko na Odseku za teoretično fiziko (F-1). Pridružil se bo vzpostavljeni raziskovalni mreži Dr. Kanduča, ki ga sestavlja nekaj članov skupine ter raziskovalci iz tujih institucij, predvsem iz Nemčije. Raziskave bodo...

Dr. Matej Krajnc

Izbran/a kandidat/ka bo naslovil/a več tematik povezanih s teoretično mehaniko bioloških tkiv in njihovih tumorjev. S kombinacijo matematičnega modeliranja in različnih analitičnih ter numeričnih pristopov bo opisal/a te kompleksne biološke sisteme na nivoju...

Prof. dr. Saša Prelovšek Komelj

Doktorsko delo bo posevčeno teoretičnemu študiju neobičajnih hadronov. Hadroni so stanja, sestavljena iz kvarkov. V hadrone jih veže močna sila, ki je najmočnejša izmed štirih osnovnih sil. Običajni hadroni so sestavljeni iz treh kvarkov ali iz kvarka in antikvarka....

Dr. Lorenzo Ubaldi

We have a lot of gravitational evidence that most of the matter in the universe is in the form of dark matter, but we don’t know what it is made of. On the theoretical side there are many possibile candidates. Some of them have been studied in detail for decades and...

Dr. Zala Lenarčič

Vzbujenje kvantne materije izven ravnovesja izziva naše razumevanje in intuicijo, buri našo domišljijo, da presežemo omejitve, ki jih daje ravnovesje. V našem razumevanju ekvilibracije vzbujenih kvantnih sistemov igrajo simetrije ključno vlogo, saj lahko posredujejo...

Informacijske in komunikacijske tehnologije

Doc. dr. Tomaž Klobučar

Sodobni informacijski in komunikacijski sistemi in omrežja so vse bolj dinamični, porazdeljeni in kompleksni, zato potrebujejo proaktivno zaščito za preprečitev ali ublažitev posledic vse pogostejših in bolj prefinjenih kibernetskih napadov, kar še zlasti velja za...

Dr. Ramanpreet Kaur

V vsakdanjem življenju se vse bolj zanašamo na tehnologijo, kar nas izpostavlja številnim kibernetsko-fizičnim grožnjam. Nenehen razvoj naprednih tehnologij, kot so internet stvari, mobilno računalništvo in računalništvo v oblaku, je pomembno prispeval k širjenju...

Kemija

Doc. dr. Peter Rodič

Mladi raziskovalec se bo zaposlil na Odseku za fizikalno in organsko kemijo – K3 na Institutu Jožef Stefan. Odsek je usmerjen v raziskovanje fizikalno-kemijskih procesov na površinah trdnih snovi, kot so korozija in heterogena kataliza, ter sintezo novih spojin,...

Prof. dr. Ingrid Milošev

Doktorska disertacija obravnava aktualno temo v koroziji in znanosti o materialih, to je protikorozijsko zaščito aluminijevih zlitin, proizvedenih z aditivno (3D) tehnologijo. Aluminijeve zlitine so zaradi majhne teže in ustreznih mehanskih lastnosti med...

Prof. dr. Anton Kokalj

Mlada raziskovalka/mlad raziskovalec se bo osredotočila/osredotočil na kvantnokemijsko modeliranje materialov na podlagi metode gostotnega funkcionala (angl. DFT). Kandidatka/Kandidat lahko izbira med več temami, od modeliranja najsodobnejših funkcionalnih energetskih...

Doc. dr. Evgeny Goreshnik

Cilj tega projekta je razviti bakrove(I)-halidne mreže. Ta vrsta MOFov bi lahko imela zelo izjemne fizikalne lastnosti in možnosti uporabe. Kovinsko-organska ogrodja (MOF) so poseben razred materialov, ki ponujajo visoko stopnjo strukturne in funkcionalne...

Dr. Melita Tramšek

Vabimo vas, da se nam v okviru doktorskega študija, kot mlada raziskovalka ali raziskovalec, pridružite pri raziskovanju zanimivega področja anorganske kemije fluora v povezavi s kemijo žlahtnih plinov. Delo na tem raziskovalnem področju vključuje sintezo in...

Doc. dr. Matej Kanduč

Doktorski kandidat bo delal v skupini za biofiziko na Odseku za teoretično fiziko (F-1). Pridružil se bo vzpostavljeni raziskovalni mreži Dr. Kanduča, ki ga sestavlja nekaj članov skupine ter raziskovalci iz tujih institucij, predvsem iz Nemčije. Raziskave bodo...

Materiali

Doc. dr. Mojca Otoničar

Mladi/a raziskovalec/ka se bo ukvarjal/a s sintezo in hladnim sintranjem perovskitnih feroikov brez vsebnosti svinca, ter celovito strukturno in elektromehansko karakterizacijo sintranih materialov, za njihovo potencialno uporabo v elektronskih komponentah. Hladno...

Dr. Nina Kostevšek

Kljub velikemu napredku na področju nanomedicine, večino sintetičnih nanodelcev imunski sistem prepozna kot tujke, kar povzroči njihovo hitro odstranitev iz krvnega obtoka in posledično bistveno zmanjšanje učinkovitosti zdravljenja. Za izboljšanje učinkovitosti...

Prof. dr. Anton Kokalj

Mlada raziskovalka/mlad raziskovalec se bo osredotočila/osredotočil na kvantnokemijsko modeliranje materialov na podlagi metode gostotnega funkcionala (angl. DFT). Kandidatka/Kandidat lahko izbira med več temami, od modeliranja najsodobnejših funkcionalnih energetskih...

Dr. Suraj Gupta

Zeleni vodik, pridobljen s cepitvijo  vode, je zagotovo eden najčistejših energetskih virov in ima pomembno vlogo v globalnih strategijah razogljičenja. Da bi znižali stroške in zagotovili trajnost tehnologij za cepitev vode, je bistveno, da se znebimo odvisnosti...

Medicina

Dr. Martina Modic

Plazemska znanost je multidisciplinarno področje, ki obsega vse, od osnovnih raziskav do naprednih aplikacij, ki predstavljajo hrbtenico v procesnih tehnologijah prihodnosti ter je ena od tehnologij, ki omogoča razvoj kvantnih tehnologij. Programska skupina ´Plazma in...

Doc. dr. Anton Gradišek

Umetna inteligenca v zadnjih letih skokovito spreminja področje medicine, pa naj gre za interpretacijo podatkov pametnih senzorjev ali pa za analize velikih baz zdravstvenih podatkov. S tega področja bo tudi rdeča nit raziskovalnega projekta mladega raziskovalca ali...

 Nevrobiologija
Onkologija
Procesno strojništvo
Računalniško intenzivne metode in aplikacije
Računalništvo in informatika

Doc. dr. Anton Gradišek

Umetna inteligenca v zadnjih letih skokovito spreminja področje medicine, pa naj gre za interpretacijo podatkov pametnih senzorjev ali pa za analize velikih baz zdravstvenih podatkov. S tega področja bo tudi rdeča nit raziskovalnega projekta mladega raziskovalca ali...

Doc. dr. Tea Tušar

Reševanje praktičnih optimizacijskih problemov je lahko zelo zahtevno. Številni namreč vsebujejo več nasprotujočih si kriterijev, ki jih želimo optimirati, in znatne omejitve. Poleg tega vrednotenje rešitev pogosto poteka s pomočjo simulacije, kar pomeni, da je...

Sistemi in kibernetika

Doc. dr. Tadej Petrič

Celovit dvoročni robotski sistem za ciljno usmerjeno načrtovanja interakcije z okolico Cilj tega raziskovalnega načrta je razviti celovit koncept za dvoročni robotski sistem, ki lahko sodeluje z okoljem, načrtuje trajektorijo in položaj vrha robota ter vzpostavi...

Telekomunikacije

Dr. Jernej Hribar

Digitalni in zeleni prehod temeljita na povečanju količine natančnih, pomenljivih in lahko dostopnih informacij ter hkrati od komunikacijskih omrežij in informacijskih sistemov zahtevata, da zmanjšajo svojo porabo in delujejo energetsko učinkoviteje. Ti izzivi so...

Dr. Carolina Fortuna

Predstavitveno učenje vključuje niz tehnik strojnega učenja (SU), ki se učijo predstaviti neobdelane podatke na najbolj preprost in intuitiven način. Ta predstavitev se nato uporabi za nadaljnje učenje modelov SU ter pomaga pri odločanju s pomočjo napovedovanja...

Prof. dr. Aleš Švigelj

Raziskovalni program v okvitu katerega bo potekalo raziskovanje se ukvarja s komunikacijskimi omrežji in storitvami, s poudarkom na brezžičnih komunikacijah, ki so v zadnjih dveh desetletjih prodrle v vsa področja življenja in družbe. Mobilna omrežja 5G/6G in internet...

Varstvo okolja