Sistemi in kibernetika

Prof. dr. Juš Kocijan

Juš Kocijan je znanstveni svetnik na Institutu Jožef Stefan in redni professor za elektrotehniko na Univerzi v Novi Gorici. Njegove raziskove so s področij modeliranja in vodenja dinamičnih sistemov. Druge njegove dejavnosti so: urednik in član uredniških odborov večih mednarodnih znanstvenih revij ter podpredsednik tehničnega odbora IFAC za računsko inteligenco v vodenju. Je starejši član IEEE, član SLOSIM – Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje in Društva avtomatikov Slovenije.

http://dsc.ijs.si/si/ljudje/jus_kocijan/

Juš Kocijan
Raziskovalni program: Sistemi in vodenje
Tema usposabljanja: Modeliranje in vodenje dinamičnih sistemov

V raziskovalni skupini iščemo usposobljene in nadarjene entuziastične doktorske študente, ki želijo raziskati problem modeliranja ali načrtovanja vodenja dinamičnih sistemov z uporabo metod umetne inteligence/strojnega učenja, s poudarkom na velikih količinah podatkov, računalniško podprtem modeliranju, spletnem učenju, globokem učenju, verjetnostnih in jedrnih metodah za različna področja uporabe.

Cilji predlagane raziskovalne teme doktorskega projekta so razviti metode za modeliranje dinamičnih sistemov na podlagi metod strojnega učenja, ki bodo bolj primerne za ciljno uporabo. Pridobljeni modeli so namenjeni različnim aplikacijam, od katerih vsaka predstavlja potencialni doktorski projekt, in sicer

  • modeliranje prostorsko-časovnih sistemov z uporabo Gaussovih procesov in slikovnega ali video napovedovanja, npr. za modeliranje disperzije onesnaževanja ozračja,
  • oblikovanje adaptivnih in robustnih sistemov vodenja, ki obvladajo signalne in varnostne omejitve v kompleksnih dinamičnih sistemih.

Če želite oblikovati prihodnost z združevanjem identifikacije sistema in načrtovanja vodenja z metodami strojnega učenja, se nam pridružite. Z vašo pomočjo lahko uresničimo to vizijo.

Doktorsko delovno mesto, ki je v celoti financirano, je na Institutu Jožef Stefan, spodbudnem okolju, ki bo spodbudilo vašo strast do raziskovanja.