Sistemi in kibernetika

Prof. dr. Juš Kocijan

Juš Kocijan je znanstveni svetnik na Institutu Jožef Stefan in redni professor za elektrotehniko na Univerzi v Novi Gorici. Njegove raziskove so s področij modeliranja in vodenja dinamičnih sistemov. Druge njegove dejavnosti so: urednik in član uredniških odborov večih mednarodnih znanstvenih revij ter podpredsednik tehničnega odbora IFAC za računsko inteligenco v vodenju. Je starejši član IEEE, član SLOSIM – Slovenskega društva za simulacijo in modeliranje in Društva avtomatikov Slovenije.

http://dsc.ijs.si/si/ljudje/jus_kocijan/

Juš Kocijan
Raziskovalni program: Sistemi in vodenje
Tema usposabljanja: Modeliranje in vodenje dinamičnih sistemov

Cilji predlaganega raziskovalnega projekta so razviti metode za modeliranje dinamičnih sistemov, ki temeljijo na metodah strojnega učenja, kot je modeliranje z jedrnimi metodami, ali izboljšati obstoječe postopke modeliranja, ki temeljijo na podatkih, da bi bili bolj primerni za ciljno uporabo. Pridobljeni modeli bodo namenjeni različnim ciljnim uporabam, od katerih vsaka predstavlja potencialni doktorski projekt, kot sledi.

  • Modeliranje prostorsko-časovnih sistemov z modeli na podlagi gaussovskih procesov in napovedovanjem slik ali posnetkov, npr. za modeliranje razširjanja onesnaženja.
  • Načrtovanje prilagodljivih in robustnih sistemov vodenja, ki obvladujejo signalne in varnostne omejitve v kompleksnih dinamičnih sistemih.