Izr. prof. dr. Andrej Hrovat

Diplomiral (2004) in magistriral (2008) je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Leta 2011 pa je doktoriral na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Od leta 2004 je zaposlen na Odseku za komunikacijske sisteme na Institutu Jožef Stefan, trenutno na delovnem mestu višjega znanstvenega sodelavca. Njegove raziskovalne in delovne izkušnje so s področja telekomunikacij, pri čemer se osredotoča na razvoj in analizo delovanja fiksnih in mobilnih sistemov, vključno s prizemnimi, stratosferskimi in satelitskimi sistemi, ter modeliranje radijskih kanalov za fiksne in mobilne ozkopasovne in širokopasovne radijske komunikacijske sisteme. Sodeluje pri več projektih, povezanih s profesionalnimi mobilnimi komunikacijskimi sistemi, tehnologijami 2/3/4G, WiFi in WiMAX ter satelitskimi in senzorskimi omrežji, vključno z več akcijami COST, projekti okvirnega programa FP7, projekti H2020, projekti Evropske vesoljske agencije (ESA) ter številnimi nacionalnimi raziskovalnimi in aplikativnimi projekti. Je avtor ali soavtor več kot 100 recenziranih člankov v revijah in na konferencah, član uredniškega odbora revij in gostujoči urednik, recenzent več mednarodnih revij s faktorjem vpliva ter član TCP na različnih mednarodnih konferencah in delavnicah.

Raziskovalni program: Komunikacijska omrežja in storitve
Tema usposabljanja: Načrtovanje novih metod za zaznavanje okolja in lokalizacijo z izkoriščanjem THz frekvenčnega pasu s pomočjo lastnosti radijskih kanalov

Za dosego povsod navzoče brezžične inteligence, ki uporabnikom prek brezžične povezave zagotavlja pametne storitve z zavedanjem konteksta kjer koli na svetu, so zaznavanje v realnem času in natančne informacije o lokaciji v kombinaciji z visoko zmogljivimi komunikacijskimi storitvami bistvenega pomena. Teraherčne komunikacije se obravnavajo kot ključni dejavnik za prihodnje komunikacijske sisteme 6G, kjer nove prihajajoče aplikacije zahtevajo hitrosti podatkov v terabitih na sekundo, prehodni čas v desetinkah milisekunde z ničelnim trepetanjem, zaznavanje in pozicioniranje z milimetrsko natančnostjo, povečanje spektralne učinkovitosti in gostote naprav ter brezprekinitveno povezljivost.

Zasnova in izvedba pristopa združene komunikacije, zaznavanja okolja in natančne lokalizacije v komunikacijskih sistemih 6G zahteva natančno poznavanje in modeliranje THz radijskega kanala. Zato je treba pred dejanskim razvojem novih metod za zaznavanje okolja in lokalizacijo z meritvami in simulacijami z umerjenimi determinističnimi ali stohastičnimi modeli kanala določiti ustrezne lastnosti THz kanala.

Med raziskavo bodo preučene lastnosti THz kanala za skupno komunikacijo, zaznavanje okolja in natančno lokalizacijo. Delo bo osredotočeno na analizo širjenja radijskega signala v THz frekvenčnem pasu, ugotavljanje uporabnosti THz-ev za združeno komunikacijo, zaznavanje in lokalizacijo, ugotavljanje in razvoj ustreznih novih modelov kanala THz ter oblikovanje in vrednotenje novih metod za zaznavanje okolja in lokalizacijo z uporabo THz-ev.

Raziskovalno področje doktorata vključuje različne raziskovalne teme, med drugim:

  • modeliranje identificiranega nabora mehanizmov širjena radijskega valovanj in parametrov kanala ter dopolnjevanje modelov za THz komunikacijske kanale z izbranimi mehanizmi s katerimi omogočimo njihovo uporabo v združeni komunikaciji, zaznavanju in lokalizaciji,
  • načrtovanje nove metode za zaznavanje okolja in lokalizacijo, ki izkorišča THz frekvenčni pas z uporabo identificiranih lastnosti kanala,
  • dokaz in ovrednotenje učinkovitosti predlaganih pristopov v izbranih scenarijih v notranjih okoljih z načrtovanjem arhitekture za izbrane scenarije in tvorjenjem testnih podatkovnih nizov z razpoložljivim in nadgrajenim orodjem za širjenje radijskih valov v THz frekvenčnem področju.

Glede na kandidatovo predznanje in želje bo raziskovalna tema vključevala teoretični, računalniško simulacijski ali eksperimentalni pristop.