Dr. Martin Draksler

Raziskovalni program: Fuzijske tehnologije
Tema usposabljanja: Napovedovanje prenosa toplote pri turbulentni prisilni konvekciji s pomočjo metod umetne inteligence