Dr. Dušan Gabrijelčič

Raziskovalni program: Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidiki
Tema usposabljanja: Pametne digitalne storitve v energetiki