Prof. dr. Aleš Švigelj

Diplomiral (1997), magistriral (2000) in doktoriral (2003) je na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Je višji znanstveni sodelavec na Odseku za komunikacijske sisteme na Institutu Jožef Stefan in redni profesor na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Eno leto je kot gostujoči znanstvenik raziskoval v Veliki Britaniji. Njegovo raziskovalno področje obsega modeliranja, simulacije in načrtovanje naprednih telekomunikacijskih elementov, sistemov in storitev. Sodeloval je v več nacionalnih in mednarodnih projektih, tudi kot koordinator, vključno s projekti COST. Je soavtor več knjig ter poglavij knjig, soavtor enega ameriškega patenta in več kot 100 recenziranih člankov in konferenčnih prispevkov. Pod njegovim mentorstvom so štirje doktorski študentje uspešno zagovarjali svoje disertacije in nadaljujejo uspešno kariero v gospodarstvu.

Aleš_Švigelj
Raziskovalni program: Komunikacijska omrežja in storitve
Tema usposabljanja: Integrirano zaznavanje okolja in telekomunikacije

Raziskovalni program v okvitu katerega bo potekalo raziskovanje se ukvarja s komunikacijskimi omrežji in storitvami, s poudarkom na brezžičnih komunikacijah, ki so v zadnjih dveh desetletjih prodrle v vsa področja življenja in družbe. Mobilna omrežja 5G/6G in internet stvari z velikim številom novih tehnologij in povezanih naprav prevzemajo ključno vlogo pri digitalizaciji na vseh gospodarskih in družbenih področjih. Rast podatkovnega prometa in števila povezav v obstoječih brezžičnih in mobilnih omrežjih ter zahteve po novih razredih storitev pa so v zadnjem času razkrila vrsto omejitev v zvezi z upravljanjem raznoterih virov, ki so omejeni zaradi naravnih danosti, načina uporabe ali fizikalnih principov ter s tehnološkimi in ekonomskimi parametri. Bodoča brezžična komunikacijska omrežja zato potrebujejo nove, bolj učinkovite tehnike upravljanja z viri za zagotavljanje novih naprednih storitev.

Za bolj učinkovito uporabo radijskega spektra in nadaljnje izboljšanje delovanja tako posameznih sistemov za zaznavanje okolja kot komunikacijskih sistemov se raziskujejo metode integriranega zaznavanja okolja in telekomunikacij (ang. Integrated Sensing And Communications – ISAC). Le te integrirajo zmožnosti zaznavanja okolja in brezžičnih komunikacij v en sistem z medsebojnim deljenjem spektralnih in signalizacijskih virov, platform strojne opreme ali celo omrežnih arhitektur. ISAC je v zadnjem obdobju pritegnil zanimanje raziskovalcev kot ključni dejavnik za razvoj prihodnjih brezžičnih omrežij. Zahteve nastajajočih brezžičnih aplikacij, kot so zaznavanje in odkrivanje vozil, določanje položaja v zaprtih prostorih in prepoznavanje vrste aktivnosti ter obogatena resničnost, zahtevajo nove in učinkovite metode za integracijo telekomunikacij in zaznavanja okolja (vključno z radarskim zaznavanjem in več različnimi vrstami zaznavanja), ki bodo še pospešile raziskave in napredek na področju ISAC. Poleg tega bodo komunikacije v milimetrskem področju, masivni MIMO in napredne tehnike radarja/LiDARja opolnomočili sedanja brezžična omrežja z različnimi zmožnostmi zaznavanja, kot so lokalizacija, ugotavljanje položaja, sledenje, zaznavanje in prepoznavanje predmetov itd., kar bo odprlo dodatne priložnosti za ISAC.

Omenjeno raziskovalno področje vključuje različne raziskovalne teme, ki lahko zadovoljijo kandidatov raziskovalni interes, vključno (vendar ne omejeno) z naslednjimi temami:

  • Obdelava signalov v mobilnih napravah za odkrivanje in prepoznavanje človeških dogodkov in aktivnosti preko komercialnih naprav, s tehnologijami kot sta WiFi in 5G NR.
  • THz komunikacije za raziskovanje, prepoznavanje in razvoj novih modelov THz kanalov, primernih za načrtovanje in vrednotenje ISAC, ter natančno lokalizacijo v notranjem okolju z uporabo komunikacij 6G v THz frekvenčnih pasovih.
  • Vozila naslednje generacije in inteligentni transportni sistemi za raziskovanje informacijskih sistemov vozil naslednje generacije in obcestnih enot po nizki ceni in z nizkim energetskim odtisom.
  • Teorija informacij za raziskovanje informacijsko-teoretičnih omejitev in temeljnih  kompromisov v ISAC.