Biokemija in molekularna biologija

Prof. dr. Marko Fonović

Raziskovalni program: Proteoliza in njena regulacija pri zdravju in boleznih
Tema usposabljanja: Pomen serpina Ae1 za regulacijo legumaina