Prof. dr. Tadej Rojac

Raziskovalni program: Multifunkcijski materiali in naprave: od kvantnega do makro nivoja
Tema usposabljanja: Študija soodvisnosti med sintezo, točkastimi napakami in elektromehanskimi lastnostmi feroelektrikov brez svinca