Prof. dr. Zdravko Kutnjak

Raziskovalni program: Fizika kvantnih in funkcionalnih materialov
Tema usposabljanja: Pirokatalizi na osnovi perovskitnih feroelektrikov brez svinca