Prof. dr. Boris Rogelj

Raziskovalni program: Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje
Tema usposabljanja: Nevrobiologija