Doc. dr. Igor Mandić

Raziskovalni program: Eksperimentalna fizika osnovnih delcev
Tema usposabljanja: Razvoj polprevodniških detektorjev za sledenje nabitih delcev za bodoče eksperimente na trkalnikih