Doc. dr. Tomaž Klobučar

Dr. Tomaž Klobučar je vodja Laboratorija za odprte sisteme in mreže na Institutu »Jožef Stefan«. Doktoriral je iz računalništva in informatike na Univerzi v Ljubljani in se že več kot 25 let ukvarja z raziskavami, razvojem, vodenjem projektov in mentoriranjem na področju informacijske varnosti in digitalnih storitev. Na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefan je nosilec več predmetov o informacijski varnosti na magistrskem in doktorskem študijskem programu.

Tomaž_Klobučar
Raziskovalni program: Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidiki
Tema usposabljanja: Kibernetska varnost

Sodobni informacijski in komunikacijski sistemi in omrežja so vse bolj dinamični, porazdeljeni in kompleksni, zato potrebujejo proaktivno zaščito za preprečitev ali ublažitev posledic vse pogostejših in bolj prefinjenih kibernetskih napadov, kar še zlasti velja za kritične sektorje, kot sta energetika in zdravstvo. Izpolnitev omenjenih zahtev je možna le z ustreznimi varnostnimi storitvami in mehanizmi, ki zagotavljajo odkrivanje, zaščito, odzivanje na neželene dejavnosti v sistemu in omrežju ter obnovo oziroma okrevanje.

Glavni cilji doktorskega usposabljanja na področju kibernetske varnosti so zvišanje ravni poznavanja razsežnosti novih kibernetskih napadov, raziskave najnovejših metod in tehnologij za odkrivanje, analizo in preprečevanje teh napadov, na primer varnostnih metod na podlagi umetne inteligence ali kvantnih omrežij za izmenjavo kriptografskih ključev, ter razvoj novih, učinkovitejših rešitev za zagotavljanje kibernetske varnosti, na primer algoritmov, mehanizmov, storitev ali varnostnih infrastruktur, na različnih ravneh informacijskega in komunikacijskega sistema in omrežja. Ožje področje raziskav in razvoja novih varnostnih rešitev je mogoče prilagoditi interesom doktoranda ali doktorandke.