Procesno strojništvo

Dr. Mitja Uršič

Raziskovalni program: Reaktorska tehnika
Tema usposabljanja: Eksperimentalni in računski prenos toplote v plastnem uparjanju