Prof. dr. Anton Kokalj

je fizikalni kemik, ki se ukvarja z molekulskim modeliranjem kemijskih pojavov na površinah, ki so pomembni za korozijo in heterogeno (elektro)katalizo. Aktiven je tudi na področju modeliranja materialov kot so materiali za Li-ionske baterije. Razvil je odprtokodni programski paket XCrySDen za vizualizacijo kristalnih in molekulskih struktur ter prikaz elektronskih lastnosti.

Več informacij: https://www.ijs.si/ijsw/K3-en/Kokalj

Anton Kokalj, portret
Raziskovalni program: Napredni materiali za nizkoogljično in trajnostno družbo
Tema usposabljanja: Kvantokemijsko modeliranje materialov na atomskem nivoju

Mlada raziskovalka/mlad raziskovalec se bo osredotočila/osredotočil na kvantnokemijsko modeliranje materialov na podlagi metode gostotnega funkcionala (angl. DFT). Kandidatka/Kandidat lahko izbira med več temami, od modeliranja najsodobnejših funkcionalnih energetskih materialov, modeliranja novih heterogenih (elektro)katalizatorjev, sestavljenih iz aktivnih kovinskih nanodelcev na oksidnih nosilcih, do modeliranja fizikalnokemijskih procesov na površinah kovin, pomembnih za korozijo in heterogeno katalizo.

Kandidatka/kandidat bo imela/imel možnost uporabljati največje superračunalnike v Evropi in se po želji vključiti v razvoj programskega paketa XCrySDen in skriptnega vmesnika PWTK za Quantum ESPRESSO.

V času doktorskega usposabljanja bo mlada raziskovalka/raziskovalec vpisana/vpisan na doktorski študij na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Imela/imel bo možnost predstavitve rezultatov na različnih mednarodnih konferencah in delavnicah ter se dodatno izobraževati na poletnih šolah v tujini.

Delovno mesto je primerno za navdušeno mlado raziskovalko/mladega raziskovalca, ki ji/mu  raziskovanje predstavlja izziv in bi se rada/rad vključil v ekipo mladih in starejših raziskovalcev v stimulativnem delovnem okolju.

 

image1
Program XCrySDen, ki ga je razvil prof. dr. Anton Kokalj, v akciji