Prof. dr. Janez Štrancar

Raziskovalni program: Eksperimentalna biofizika kompleksnih sistemov in slikanje v biomedicini
Tema usposabljanja: Razvoj mikroskopa na čipu z meta-lečami