Doc. dr. Gašper Tavčar

Raziskovalni program: Anorganska kemija in tehnologija
Tema usposabljanja: Kemija silicija v nizkem oksidacijskem stanju