Dr. Tanja Pavleska

Tanja Pavleska je raziskovalka na Laboratoriju za odprte sisteme in omrežja pri Institutu Jožef Stefan. Doktorirala je na Podiplomski šoli JSI na področju računalniškega zaupanja in sistemov za ugled, pri čemer se je osredotočila na uporabniško vedenje na spletu. Njena področja zanimanja vključujejo upravljanje zaupanja in ugleda, varnost kritične infrastrukture, kibernetiko in teorijo sistemov, upravljanje informacij, digitalne politike in regulativne okvire. Sodelovala je v številnih evropskih in nacionalnih projektih ter bila vodilna in aktivna udeleženka pri najnovejših dosežkih v evropskem digitalnem prostoru.

Raziskovalni program: Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidiki
Tema usposabljanja: Upravljanje z zaupanjem in identiteto

Raziskovalni program “Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidiki” je namenjen mladim raziskovalcem, ki si želijo poglobiti svoje znanje o naprednih internetnih tehnologijah in razumeti njihov vpliv na sodobno družbo.

V okviru programa kandidati bodo pridobili celovit vpogled v razvoj in uporabo tehnologij interneta prihodnosti. Osredotočili se bodo na raziskovanje in razvoj naprednih konceptov, ki bodo omogočili izgradnjo inteligentnih omrežij, interneta stvari, oblačnih storitev, razširjene resničnosti, umetne inteligence in drugih inovativnih rešitev. Poudarek bo tudi na razumevanju in oblikovanju prihodnjih arhitektur interneta, ki bodo omogočale večjo varnost, zanesljivost in skalabilnost.

Poleg tehničnih vidikov se bo program osredotočil tudi na družbeno-ekonomski vidik tehnologij interneta. Raziskovalci bodo proučevali vpliv in izzive, ki jih prinaša digitalna transformacija na področjih kot so upravljanje podatkov, zasebnost, kibernetska varnost, uporabniške izkušnje, vključenost, etika in regulativa. Posebno pozornost bo namenjena upravljanju z zaupanjem in identiteto, saj je to ključno za zagotavljanje varnosti, zasebnosti in avtentikacije v digitalnem svetu.

Udeleženci programa bodo imeli priložnost sodelovati v različnih raziskovalnih projektih, tako na nacionalni kot mednarodni ravni. S tem bodo pridobili praktične izkušnje pri implementaciji in preizkušanju inovativnih rešitev v realnih okoljih. Poleg tega bodo imeli dostop do napredne raziskovalne infrastrukture, kar jim bo omogočilo izvajanje temeljnih in aplikativnih raziskav ter razvoj prototipov.

Usposabljanje na področju upravljanja z zaupanjem in identiteto bo poudarilo pomen varnosti, zasebnosti in zaupanja v digitalnem okolju. Raziskovalci bodo raziskovali napredne tehnike in metode za učinkovito upravljanje identitet, avtentikacijo in nadzor dostopa v digitalnih sistemih. Poglobili se boste v področje kibernetske varnosti, preučevali izzive v zvezi z zlorabami identitet in razvijali inovativne rešitve za zagotavljanje varnosti in zaupanja.

Poleg tega se bodo naučili analizirati in razumeti družbeno-ekonomske vidike tehnologij interneta. Proučevali bodo vpliv digitalne transformacije na podjetja, javno upravo, družbo in gospodarstvo ter prepoznali priložnosti in izzive, ki jih prinaša. Z razumevanjem teh vidikov bodo lahko oblikovali smernice in politike ter prispevali k razvoju trajnostnega in vključujočega digitalnega okolja.