Biokemija in molekularna biologija

Doc. dr. Livija Tušar

Doc. dr. Livija Tušar. Odsek za biokemijo, molekularno in strukturno biologijo. Skupina za Strukturno biologijo, vodja prof.dr. Dušan Turk

Raziskujem specifičnost encimov in pri tem uporabljam nove pristope pri analizi eksperimentalnih podatkov osnovanih na statistiki in metodah umetne inteligence.

Raziskovalni program: Strukturna biologija P1-0048, vodja Dušan Turk

https://www-b1.ijs.si/team/livija-tusar/

_Tusar
Raziskovalni program: Strukturna biologija
Tema usposabljanja: Računalniške študije o specifičnosti interakcij peptid substrat - encim

V okviru nedavno objavljene statistične analize približno 30.000 substratov katepsinov K, V, B, L, S in F smo vzpostavili programsko platformo SAPS-ESI (“Statistični pristop k specifični interakciji peptidni substrat – encim”), ki vsebuje nove pristope in algoritme za ugotavljanje specifičnosti pozicij blizu cepitvenih mest, razvršča substrate v skupine, ugotavlja vzorčne povezanosti aminokislin na različnih pozicijah (kooperativnosti), in napoveduje cepitvena mesta (Tušar in sod., 2023). Programsko platformo nameravamo nadgraditi z novimi metodami in algoritmi.

 

Cilji so:

  • nadgradnja programske platforme SAPS – ESI za študij interakcij peptidni substrat – encim (v programskem jeziku python 3.x),
  • analizirati podatke iz dodatnih podatkovnih baz substratov,
  • razvijati nove pristope v statistiki in bioinformatiki za študij omenjenih interakcij,
  • poiskati nove fiziološke vloge cisteinskih katepsinov in drugih encimov.

 

Reference:

  • Turk et al., Cysteine cathepsins: from structure, function and regulation to new frontiers. Biochimica et biophysica acta 1824, 68-88 (2012).
  • Tušar L. et al., Proteomic data and structure analysis combined reveal interplay of structural rigidity and flexibility on selectivity of cysteine cathepsins. Communications biology 6, 450 (2023).