Doc. dr. Sašo Gyergyek

Je doktoriral leta 2010 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerza v Mariboru. Po doktoratu se je podoktorsko usposabljal na  École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Švica. Ukvarja se z raziskovanjem mokrih sinteznih metod za pripravo večnamenskih magnetnih nanokompozitov. Trenutno se ukvarja za razvojem novih magnetnih nanokompozitnih katalizatorjev, ki omogočajo elektrifikacijo kemijskih procesov preko magnetnega gretja katalizatorja.

Gyergyek Sašo
Raziskovalni program: Sodobni magnetni in večnamenski materiali
Tema usposabljanja: Priprava magnetnih nanokompozitov za katalitske aplikacije

Katalizatorji sodelujejo pri približno 80 % vseh kemijskih pretvorb, od katerih smo kot družba odvisni. Učinkovit in stabilen katalizator je zato ključnega pomena za pridobivanje potrebnih spojin. Med drugimi ukrepi je za doseganje ciljev zelenega prehoda pomembna tudi tako imenovana elektrifikacija kemične industrije in proizvodnje energijskih vektorjev. Elektro(liz)redukcija ima v teh procesih ključno vlogo. Vendar s tem postopkom ni mogoče pridobiti vseh kemikalij in goriv. Naša skupina razvija katalizatorje, ki omogočajo elektrifikacijo z magnetnim segrevanjem katalizatorjev s pomočjo izmeničnega magnetnega polja. Kandidat bo imel priložnost sodelovati pri razvoju novih vrst magnetnih katalizatorjev za kemijske pretvorbe, pomembne za zeleni prehod. Kandidat bo razvil nove tehnike za pripravo magnetnih nanokompozitnih katalizatorjev osnovane na vodni kemiji. Sintezo bodo spremljale različne strukturne in funkcionalne karakterizacije, vključno z elektronsko mikroskopijo, kemisorpcijo in testi aktivnost na sistemu, ki smo ga sami razvili. Od kandidata pričakujemo aktivno udeležbo na mednarodnih konferencah. Delovno mesto je primerno za navdušenega mladega raziskovalca, ki se želi ukvarjati z vznemirljivimi raziskavami na presečišču kemije, znanosti o materialih in kemijskega inženirstva.

 

Več informacij o oddelku in vodji je na voljo tukaj:

 

Minimalni pogoji za prijavo:

  • magisterij iz kemije ali kemijskega inženirstva (diploma se podeljuje do septembra 2023),
  • znanje angleščine