Dr. Marjeta Maček Kržmanc

Dr. Marjeta Maček Kržmanc

Oblika, vrsta izpostavljenih ploskev in defekti lahko močno vplivajo na katalitske in fotokatalitske lastnosti nanostrukturiranih delcev. Eden izmed načinov za načrtovanje nanodelcev z obliko, drugačno od termodinamske, so topokemijske pretvorbe. Snovanje takšnih ...

Doc. dr. Sašo Gyergyek

Doc. dr. Sašo Gyergyek

Katalizatorji sodelujejo pri približno 80 % vseh kemijskih pretvorb, od katerih smo kot družba odvisni. Učinkovit in stabilen katalizator je zato ključnega pomena za pridobivanje potrebnih spojin. Med drugimi ukrepi je za doseganje ciljev zelenega prehoda pomembna...

Prof. dr. Andreja Benčan Golob

Prof. dr. Andreja Benčan Golob

Za uspešno uporabo materialov v elektroniki je ključno temeljito razumevanje njihovih strukturnih lastnosti do atomske ravni. Mladi raziskovalec se bo specializiral za delo na presevnem elektronskem mikroskopu z atomsko ločljivostjo. Raziskave bodo vključevale...

Dr. Matic Poberžnik

Dr. Matic Poberžnik

V okviru usposabljanja se bo mladi(a) raziskovalec(ka) osredotočal(a) na razvoj splošnega in fleksibilnega računalniškega ogrodja za izvajanje sprotnih kinetičnih Monte Carlo (kMC) simulacij. Kinetični Monte Carlo je metoda, pri kateri simuliramo časovno evolucijo...

Doc. dr. Aleksander Matavž

Doc. dr. Aleksander Matavž

Zaradi omrežja por na molekularni skali so nanoporozni materiali spužve za pline. Njihove specifične adsorpcijske lastnosti omogočajo, da jih uporabimo v senzorjih hlapnih organskih molekul (VOCs). Zaznavanje le teh je bistvenega pomena pri spremljanju onesnaženosti...

Prof. dr. Anton Kokalj

Prof. dr. Anton Kokalj

Mlada raziskovalka/mlad raziskovalec se bo osredotočila/osredotočil na kvantnokemijsko modeliranje materialov na podlagi metode gostotnega funkcionala (angl. DFT). Kandidatka/Kandidat lahko izbira med več temami, od modeliranja najsodobnejših funkcionalnih energetskih...