Dr. Nina Kostevšek

Dr. Nina Kostevšek

Kljub velikemu napredku na področju nanomedicine, večino sintetičnih nanodelcev imunski sistem prepozna kot tujke, kar povzroči njihovo hitro odstranitev iz krvnega obtoka in posledično bistveno zmanjšanje učinkovitosti zdravljenja. Za izboljšanje učinkovitosti...

Prof. dr. Anton Kokalj

Prof. dr. Anton Kokalj

Mlada raziskovalka/mlad raziskovalec se bo osredotočila/osredotočil na kvantnokemijsko modeliranje materialov na podlagi metode gostotnega funkcionala (angl. DFT). Kandidatka/Kandidat lahko izbira med več temami, od modeliranja najsodobnejših funkcionalnih energetskih...