Dr. Matej Tekavčič

Večfazne tokove plina in kapljevine lahko najdemo v različnih industrijskih sistemih v procesni tehniki, kemijskem inženirstvu, farmaciji, pridobivanju naravnih virov, in proizvodnji energije, vključno z jedrskimi reaktorji. Pomembne lastnosti, kot sta tlačni padec in...

Dr. Igor Živković

Splošni cilj programa je obravnavati temeljna znanstvena vprašanja o naravnih okoljskih sistemih in procesih na različnih ravneh, njihove interakcije in odzive na človekove dejavnosti ter zagotoviti znanstvene dokaze za razvoj tehničnih rešitev in upravljanja,...

Prof. dr. Aleš Lapanje

Čeprav je danes veliko znanega o sestavi in delovanju mikrobnih združb, pa je trenutno zelo malo znano o tem kako prostorsko razporejanje mikrobnih celic vpliva na metabolne procese, sestavo združbe, medvrstne interakcije ipd. To je predvsem posledica tega, ker...
Doc. dr. Marko Štrok

Doc. dr. Marko Štrok

Za varno odlaganje radioaktivnih odpadkov je ključna njihova karakterizacija saj je pred odlaganjem pomembno natančno poznati inventar radionuklidov v odpadkih. Večino radionuklidov v odpadkih, ki so sevalci gama se da karakterizirati z nedestruktivnimi metodami, kot...