Dr. Nerea Sebastian Ugarteche

Dr. Nerea Sebastian Ugarteche

Nematski tekoči kristali (NLC) so znani že več let in se na široko izkoriščajo v sodobnih tehnologijah zaslonov, ki so večmilijonski posel. Ključni vidik njihove uporabnosti je edinstvena kombinacija fluidnosti, anizotropnih fizikalnih lastnosti in možnosti za...

Doc. dr. Mojca Vilfan

Doc. dr. Mojca Vilfan

Mikrofluidika je veda, ki proučuje obnašanje tekočin v omejenih geometrijah. Te so lahko preproste, kot na primer ravni kanalčki, lahko pa so poljubno zapletenih oblik, s čimer predstavljajo bolj realističen model sistemov, ki jih najdemo v naravi. Pretakanje, črpanje...

Dr. Gašper Kokot

Dr. Gašper Kokot

Koloidna aktivna snov je sistem več sto mikroskopskih delcev, ki jih zunanja polja poženejo iz ravnovesja. Spontano se kolektivno organizirajo v netrivialne statične in dinamične vzorce, ki jih lahko nadzorujemo z zunanjim poljem. Ti vzorci so za velikostne rede večji...

Dr. Igor Vaskivskyi

Dr. Igor Vaskivskyi

Močno korelirani materiali oziroma materiali, pri katerih ne smemo zanemariti Coulombove interakcije med elektroni, so postali zelo pomembni za tehnologijo in znanost. Izkazujejo bogato paleto vznemirljivih lastnosti, kot so prehodi kovina-izolator, nekonvencionalna...

Prof. dr. Dragan D. Mihailović

Prof. dr. Dragan D. Mihailović

Neravnovesna stanja snovi so v zadnjih letih postala zelo zanimiva zaradi njihove velike pomembnosti na različnih področjih fizike. S hitrim razvojem novih časovno ločenih tehnik je bila nedavno razjasnjena časovna dinamika konkurenčnih procesov in interakcij v...

Prof. dr. Andrej Zorko

Prof. dr. Andrej Zorko

Mladi raziskovalec oz. raziskovalka bo raziskoval/a področje kvantnih materialov, točneje geometrijsko frustrirane magnetne sisteme. Dandanes je to eno najbolj aktivnih področij fizike trdne snovi, z mnogimi odprtimi vprašanji in velikim potencialom v sodobnih...

Dr. Rok Podlipec

Dr. Rok Podlipec

ZNANSTVENO PODROČJE Na področju nanotoksikologije še vedno predstavlja velik izziv odkrivanje in razumevanje novih mehanizmov ter začetnih molekularnih dogodkov, ki lahko privedejo do poškodb in celo trajnih posledic v celicah in tkivih kot posledica izpostavljenosti...

Doc. dr. Klemen Bučar

Doc. dr. Klemen Bučar

Na Odseku za fiziko nizkih in srednjih energij (F2) izvajamo osnovne raziskave na področju jedrske in atomske fizike, poleg tega pa pridobljeno znanje uporabljamo pri reševanju interdisciplinarnih raziskovalnih problemov, kot so radiološki nadzor okolja, raziskave...

Doc. dr. Matej Kanduč

Doc. dr. Matej Kanduč

Doktorski kandidat bo delal v skupini za biofiziko na Odseku za teoretično fiziko (F-1). Pridružil se bo vzpostavljeni raziskovalni mreži Dr. Kanduča, ki ga sestavlja nekaj članov skupine ter raziskovalci iz tujih institucij, predvsem iz Nemčije. Raziskave bodo...

Dr. Zala Lenarčič

Dr. Zala Lenarčič

Vzbujenje kvantne materije izven ravnovesja izziva naše razumevanje in intuicijo, buri našo domišljijo, da presežemo omejitve, ki jih daje ravnovesje. V našem razumevanju ekvilibracije vzbujenih kvantnih sistemov igrajo simetrije ključno vlogo, saj lahko posredujejo...