Doc. dr. Mojca Vilfan

je redno zaposlena kot znanstvena sodelavka na Odseku za kompleksne snovi F7. Ukvarja se z eksperimentalno fiziko mehke snovi, pri čemer se osredotoča na magnetne tekočekristalne in mikrofluidične sisteme. Njena najbolj odmevna dela opisujejo študij umetnih magnetno vodenih migetalk in koloidnih tekočekristalnih sistemov.  Dopolnilno poučuje na FMF, v zadnjem času pa je kot soavtorica napisala tudi dve knjigi, Fotoniko in Optiko.

Spletna stran: https://jazbec.ijs.si/mvilfan/index.html

Mojca_Vilfan
Raziskovalni program: Svetloba in snov
Tema usposabljanja: Mikrofluidika anizotropnih delcev v kompleksnih geometrijah

Mikrofluidika je veda, ki proučuje obnašanje tekočin v omejenih geometrijah. Te so lahko preproste, kot na primer ravni kanalčki, lahko pa so poljubno zapletenih oblik, s čimer predstavljajo bolj realističen model sistemov, ki jih najdemo v naravi. Pretakanje, črpanje in mešanje tekočin so procesi, ki potekajo pri mikrofluidiki v režimu nizkih Reynoldsovih številih, zato se znatno razlikujejo od podobnih procesov v turbulentnih makroskopskih sistemih. Obnašanje homogenih in izotropnih tekočin je že razmeroma dobro raziskano in znano, aktivne raziskave pa potekajo na nivoju zapletenejših sistemov, kakršni so nehomogene ali anizotropne tekočine. Z dodajanjem mikro- ali nanometrskih delcev v tekočine proučujemo procese, kakršni so agregacija, usedanje ali zastajanje. Pojav omenjenih procesov in njihovo intenziteto lahko nadziramo z zunanjimi vplivi, kot na primer z zunanjimi polji ali s spremembo interakcij med delci. Geometrija sistema pri tem igra pomembno vlogo, saj lahko z ustrezno geometrijo procese povsem ustavimo, ali pa pospešimo, dodaten nabor zanimivih pojavov pa lahko opazujemo na faznih mejah med različnimi snovmi. Delo bo eksperimentalne narave in bo vključevalo pripravo vzorcev, izvajanje meritev in njihovo analizo, po potrebi tudi načrtovanje in izdelavo najustreznejše eksperimentalne postavitve, primerjavo z obstoječimi teoretičnimi modeli in pripravo objav. Predlagani program obsega delo v okviru programske skupine Svetloba in snov (http://www-f7.ijs.si/research/), v tesni povezavi z Laboratorijem za eksperimentalno fiziko mehke snovi na FMF.