Dr. Nina Kostevšek

je doktorirala leta 2016 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, čemur je sledilo podoktorsko usposabljanje na UEA Norwich, Velika Britanija (2016-2017). Trenutno se ukvarja z raziskavami nanomaterialov za medicinske aplikacije: razvoj kontrastnih sredstev za slikanje z magnetno resonanco na osnovi magnetnih nanodelcev, foto-termična terapija, priprava dostavnih sistemov na osnovi celic (npr. eritrocitne membrane) za dostavo nukleinskih kislin za gensko terapijo.

Nina_Kostevšek
Raziskovalni program: Nanostrukturni materiali
Tema usposabljanja: Priprava biomimetskih nanodelcev za medicinske aplikacije

Kljub velikemu napredku na področju nanomedicine, večino sintetičnih nanodelcev imunski sistem prepozna kot tujke, kar povzroči njihovo hitro odstranitev iz krvnega obtoka in posledično bistveno zmanjšanje učinkovitosti zdravljenja. Za izboljšanje učinkovitosti zdravljenja in zagotavljanje varnosti so potrebni novi pristopi pri razvoju sistemov za dostavo zdravil. Nov trend na tem področju je priprava tako imenovanih biomimetičnih nanodelcev, ki so pripravljeni iz telesu lastnih celic. Projektno delo bo vključevalo pripravo biomimetičnih nanonosilcev iz membran eritrocitov, enkapsulacijo aktivnih učinkovin (nukleinskih kislin ali kontrastnih sredstev) in tudi obsežno karakterizacijo pripravljenih nano-nosilcev. Kandidat se bo imel možnost seznaniti z izzivi pri zdravljenju in diagnostiki raka, novimi tehnikami sinteze in karakterizacije ter bo sodeloval tudi v procesu predkliničnega testiranja pripravljenih nanostruktur. Delo bo potekalo na Odseku za nanostrukturne materiale na Institutu »Jožef Stefan« pod mentorstvom dr. Nine Kostevšek. 4-letno doktorsko mesto je v celoti financirano, z začetkom oktobra 2023.

Več informacij o odseku in mentorici najdete tukaj:

Minimalne zahteve za prijavo:

  • magisterij iz kemije, farmacije ali biologije (podeljen do septembra 2023),
  • povprečje ocen (izpiti in vaje brez dodiplomske naloge) nad 8,
  • znanje angleščine