Prof. dr. Miha Ravnik

Raziskovalni program: Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur
Tema usposabljanja: Fizika aktivnih mehkih snovi