Prof. dr. Miha Ravnik

Raziskovalni program: Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur
Tema usposabljanja: Mehka snov in fotonika