Prof. dr. Luka Snoj

Raziskovalni program: Reaktorska fizika
Tema usposabljanja: Fizika fuzijskij in fisijskih jedrskih reaktorjev