Izr. prof. dr. Aleš Berlec

Aleš Berlec na Odseku za biotehnologijo vodi skupino za Probiotike in spremenjene mlečnokislinske bakterije. Ukvarja se z razvojem mlečnokislinskih bakterij za napredne terapevtske in biokatalizne aplikacije, razvojem nano-dostavnih sistemov za probiotike, razvojem novih orodij za modifikacijo in spremljanje probiotičnih bakterij in razvojem novih orodij za odstranjevanje bakterijskih biofilmov. Dopolnilno je zaposlen na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani.

Berlec Aleš
Raziskovalni program: Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje
Tema usposabljanja: Genski inženiring bakterij za namen zdravljenja

V zadnjih letih se zavedanje o pomenu človeške mikrobiote (nabora vseh mikroorganizmov, ki živijo na našem telesu) pri številnih boleznih povečuje. Raziskave mikrobiote se dopolnjujejo z raziskavami probiotikov in uporabe bakterij pri zdravljenju (bakterioterapija). V ta namen se pogosto uporabljajo varne bakterije iz skupine mlečnokislinskih bakterij (laktobacili, laktokoki), ki jih sicer najdemo v fermentiranih prehranskih izdelkih.

Naše raziskave vključujejo genski inženiring mlečnokislinskih bakterij z namenom razvoja sistemov dostave terapevtskih učinkovin na različne sluznične površne. Naš cilj je razviti večfunkcionalne bakterije, ki lahko s proizvodnjo učinkovin na mestu delovanja dosegajo sinergistični učinek. Tako smo razvili bakterije, ki so sposobne vezave različnih proinflamatornih citokinov  (IL-6, TNFα, IL-17, IL-23 in kemokinov) za zdravljenje kronične vnetne črevesne bolezni, bakterije za vezavo toksinov, za prepoznavanje rakavih celic in za dostavo virusnih antigenov z namenom vakcinacije. Razvijamo tudi metode, ki izboljšujejo raziskave mlečnokislinskih bakterij. To delo vključuje vrednotenje novih sider za površinsko predstavitev, razvoj metod za spremljanje mlečnokislinskih bakterij, in orodja za genomsko modifikacijo mlečnokislinskih bakterij.

V okviru nove raziskave bomo nadaljevali z razvojem novih metod in naprednih terapevtskih aplikacij mlečnokislinskih bakterij s poudarkom na uvedbi postbiotičnih rešitev.