Računalništvo in informatika

Dr. Mitja Luštrek

Mitja Luštrek na Odseku za inteligentne sisteme vodi Skupino za ambientalno inteligenco in na to temo tudi predava na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Ukvarja se z umetno inteligenco v zdravstvu, zlasti pa ga zanima uporaba strojnega učenja za razumevanje človekovega vedenja in počutja na podlagi senzorskih podatkov. Vodil je že več ekip, ki so se dobro uvrstile na znanstvenih tekmovanjih – njegov najvidnejši dosežek je drugo mesto na XPrize Pandemic Response Challange.

Raziskovalni program: Umetna inteligenca in inteligentni sistemi
Tema usposabljanja: Umetna inteligenca za analizo senzorskih podatkov in zdravstvene probleme

Staranje prebivalstva prinaša vedno večjo obremenitev zdravstvenega sistema, pri čemer umetna inteligenca lahko pomembno pomaga: bolnikom lahko nudi zdravstvene nasvete, prilagojene njihovim osebnim potrebam in trenutnim okoliščinam, zdravnikom pa podporo pri odločitvah glede zdravljenja, ki temeljijo na vseh podatkih, ki so na voljo. Teh je vedno več in mnogi izhajajo iz mobilnih in drugih senzorskih naprav, s katerimi smo čedalje bolj obdani. To je področje delovanja Skupine za ambientalno inteligenco, katere član bo mladi raziskovalec.

Temo usposabljanja bomo definirali v skladu z interesi mladega raziskovalca, bo pa zadevala umetno inteligenco v povezavi z zdravjem, dobrim počutjem in morda senzorskimi podatki. Poleg tega si bomo vanju prizadevali vključiti metode generativne umetne inteligence, vključno z velikimi jezikovnimi in večmodalnimi modeli.

Primer možne teme je razvoj generativnih modelov za tvorbo sintetičnih zdravstvenih podatkov, ki obidejo problem zasebnosti, a hkrati ohranjajo vse pomembne zakonitosti pravih podatkov. Tovrstni modeli se lahko uporabijo za simulacijo različnih intervencij ter napovedovanje zdravstvenih izidov in tveganj. Drug primer je pretvorba podatkov o ljudeh – senzorskih, tabelaričnih in drugih – v besedilo ter sklepanje o njih s pomočjo velikih jezikovnih modelov. Tretji primer je uporaba in prilagajanje velikih jezikovnih modelov za interakcijo z bolniki v naravnem jeziku ter tvorbo nasvetov in intervencij, denimo kognitivno-vedenjske terapije. Če je mladi raziskovalec zainteresiran za kako zanimivo temo s področja umetne inteligence, ki ne zadeva zdravstva ali generativnih modelov, pa je možno tudi to.