Dr. David Kocman

Raziskovalni program: Kroženje snovi v okolju, snovna bilanca in modeliranje okoljskih procesov ter ocena tveganja
Tema usposabljanja: Evalvacija participativnih pristopov za načrtovanje in izvajanje intervencij namenjenih boljši kakovosti življenja v urbanih okoljih