Dr. Aljaž Čufar

Raziskovalni program: Reaktorska fizika
Tema usposabljanja: Fuzijska nevtronika