Doc. dr. Urban Simončič

Raziskovalni program: Medicinska fizika
Tema usposabljanja: Optična koherenčna tomografija - biomedicinska optika