Doc. dr. Tome Eftimov

Raziskovalni program: Računalniške strukture in sistemi
Tema usposabljanja: Avtomatizirana izbira algoritmov za metahevristike