Doc. dr. Miha Muškinja

Raziskovalni program: Eksperimentalna fizika osnovnih delcev
Tema usposabljanja: Analiza podatkov eksperimenta ATLAS s pomočjo strojnega učenja