Doc. dr. Marko Bračko

Raziskovalni program: Eksperimentalna fizika osnovnih delcev
Tema usposabljanja: Meritve redkih procesov pri razpadih mezonov B pri eksperimentu Belle II