Elektronske komponente in tehnologije

Doc. dr. Kristina Žagar Soderžnik

Raziskovalni program: Nanostrukturni materiali
Tema usposabljanja: Biosenzorji za elektrokemijsko detekcijo toksičnih organskih spojin in biomolekul