Doc. dr. Ana Mitrović

Je raziskovalka na Odseku za biotehnologijo B3 in docentka na Fakulteti za farmacijo, Univerze v Ljubljani. Doktorirala je leta 2017 na Fakulteti za farmacijo UL. Raziskovalno se ukvarja s proteolitičnimi encimi, njihovo vlogo pri fizioloških in patoloških procesih ter možnostjo njihove regulacije z uporabo nizko molekularnih zaviralcev. Njene raziskave so usmerjene v razumevanje procesov nastanka in napredovanja raka, predvsem v povezavi s proteolitičnimi encimi in v iskanje novih terapevtskih pristopov, preko katerih bi lahko prispevali k izboljšanju obstoječe protitumorne terapije.

Mitrovic Ana
Raziskovalni program: Farmacevtska biotehnologija: znanost za zdravje
Tema usposabljanja: Medsebojno delovanje cisteinskih peptidaz pri procesih diferenciacije in dediferenciacije tumorskih in tumorskih matičnih celic

Mladi raziskovalec/raziskovalka bo delovala na Odseku za biotehnologijo B3 na Inštitutu »Jožef Stefan« znotraj skupine, ki se ukvarja s proteolitičnim sistemom in rakom.

Osrednja tematika raziskovalnega dela bodo cisteinske peptidaze, njihova vloga pri raku in regulacija njihove aktivnosti z uporabo nizko molekularnih zaviralcev z namenom razumevanja njihove vloge in mehanizmov pri raku ter razvoja novih terapevtskih pristopov, ki bi izboljšali dosedanje izide zdravljenja raka. Cisteinske peptidaze so bile pri raku identificirane kot pomembni encimi za spodbujanje nastanka in napredovanja tumorjev, prognostični dejavniki in terapevtske tarče, katerih povečano aktivnost pri raku lahko uravnavamo na več nivojih, vključno z uporabo nizko molekularnih zaviralcev.

Raziskovalno delo bo zajemalo pripravo naprednih organoidnih modelov za spremljanje procesov plastičnosti tumorskih celic, njihove diferenciacije in dediferenciacije, ter vrednotenja vloge cisteinskih peptidaz pri teh procesih. Organoidni modeli bodo posnemali tumorsko mikrookolje in bodo združevali tumorske celice, tumorske matične celice in imunske celice. Razviti modeli bodo uporabljeni za vrednotenje interakcij med različnimi populacijami celic znotraj tumorskega mikrookolja v povezavi s medsebojnim delovanjem peptidaz pri različnih populacijah celic. Kot raziskovalno orodje bodo pri tem uporabljeni specifični zaviralci peptidaz, ki smo jih razvili tekom naših dosedanjih raziskav in za katere smo že pokazali protitumorno delovanje. Uporaba specifičnih zaviralcev peptidaz bo omogočila vrednotenje njihove vloge pri procesih diferenciacije in dediferenciacije tumorskih celic ter vpliva na plastičnost tumorjev. Z uporabo zaviralcev peptidaz bomo ovrednotili tudi medsebojno delovanje in spremembe v izražanju ter aktivnosti peptidaz pri odzivu na terapijo in interakcije v tumorskih celicah, ki so odporne na obstoječe terapevtske pristope in so odgovorne za neuspeh pri zdravljenju raka ter prispevajo k ponovnem pojavu raka. Raziskovalno delo mladega raziskovalca v okviru doktorske disertacije bo tako prispevalo k razumevanju pomena peptidaz v tumorskem mikrookolju in napredku pri razumevanju procesov nastanka ter napredovanja raka in izboljšanja obstoječe protitumorne terapije.

Pri svojem delu se bo mladi raziskovalec seznanil z različnimi najnovejšimi tehnikami in metodami na področju biokemije, celične in tumorske biologije ter identifikacije ter vrednotenja novih učinkovin.

 

Več informacij o mentorici:

https://www-b3.ijs.si/index.php/rushmore_teams/dr-ana-mitrovic/?lang=sl

https://www.researchgate.net/profile/Ana-Mitrovic