Numerično modeliranje vse bolj zapletenih fizikalnih sistemov nam omogoča vpogled v vrsto pomembnih vprašanj, kot so okoljski problemi, izboljšave tehnoloških procesov, razvoj biomedicinskih aplikacij itd. Matematični modeli pogosto vsebujejo sisteme sklopljenih...