Dr. Igor Živković

Splošni cilj programa je obravnavati temeljna znanstvena vprašanja o naravnih okoljskih sistemih in procesih na različnih ravneh, njihove interakcije in odzive na človekove dejavnosti ter zagotoviti znanstvene dokaze za razvoj tehničnih rešitev in upravljanja,...

Dr. Matic Poberžnik

Dr. Matic Poberžnik

V okviru usposabljanja se bo mladi(a) raziskovalec(ka) osredotočal(a) na razvoj splošnega in fleksibilnega računalniškega ogrodja za izvajanje sprotnih kinetičnih Monte Carlo (kMC) simulacij. Kinetični Monte Carlo je metoda, pri kateri simuliramo časovno evolucijo...

Prof. dr. Alenka Vesel

Delo mlade raziskovalke oziroma raziskovalca bo potekalo v interdisciplinarni skupini, ki se ukvarja z razvojem novih plazemskih tehnologij in preiskavami površin materialov. Kandidatka oz. kandidat bo pri svojem delu uporabljal najsodobnejšo opremo in sodobne...

Prof. dr. Anton Kokalj

Prof. dr. Anton Kokalj

Mlada raziskovalka/mlad raziskovalec se bo osredotočila/osredotočil na kvantnokemijsko modeliranje materialov na podlagi metode gostotnega funkcionala (angl. DFT). Kandidatka/Kandidat lahko izbira med več temami, od modeliranja najsodobnejših funkcionalnih energetskih...

Doc. dr. Evgeny Goreshnik

Cilj tega projekta je razviti bakrove(I)-halidne mreže. Ta vrsta MOFov bi lahko imela zelo izjemne fizikalne lastnosti in možnosti uporabe. Kovinsko-organska ogrodja (MOF) so poseben razred materialov, ki ponujajo visoko stopnjo strukturne in funkcionalne...