Prof. dr. Anton Kokalj

Prof. dr. Anton Kokalj

Mlada raziskovalka/mlad raziskovalec se bo osredotočila/osredotočil na kvantnokemijsko modeliranje materialov na podlagi metode gostotnega funkcionala (angl. DFT). Kandidatka/Kandidat lahko izbira med več temami, od modeliranja najsodobnejših funkcionalnih energetskih...

Dr. Melita Tramšek

Dr. Melita Tramšek

Vabimo vas, da se nam v okviru doktorskega študija, kot mlada raziskovalka ali raziskovalec, pridružite pri raziskovanju zanimivega področja anorganske kemije fluora v povezavi s kemijo žlahtnih plinov. Delo na tem raziskovalnem področju vključuje sintezo in...

Doc. dr. Matej Kanduč

Doc. dr. Matej Kanduč

Doktorski kandidat bo delal v skupini za biofiziko na Odseku za teoretično fiziko (F-1). Pridružil se bo vzpostavljeni raziskovalni mreži Dr. Kanduča, ki ga sestavlja nekaj članov skupine ter raziskovalci iz tujih institucij, predvsem iz Nemčije. Raziskave bodo...