Doc. dr. Marko Štrok

Doc. dr. Marko Štrok

Za varno odlaganje radioaktivnih odpadkov je ključna njihova karakterizacija saj je pred odlaganjem pomembno natančno poznati inventar radionuklidov v odpadkih. Večino radionuklidov v odpadkih, ki so sevalci gama se da karakterizirati z nedestruktivnimi metodami, kot...