Prof. dr. Aleš Lapanje

Čeprav je danes veliko znanega o sestavi in delovanju mikrobnih združb, pa je trenutno zelo malo znano o tem kako prostorsko razporejanje mikrobnih celic vpliva na metabolne procese, sestavo združbe, medvrstne interakcije ipd. To je predvsem posledica tega, ker...