Biokemija in molekularna biologija

Doc. dr. Livija Tušar

Doc. dr. Livija Tušar

V okviru nedavno objavljene statistične analize približno 30.000 substratov katepsinov K, V, B, L, S in F smo vzpostavili programsko platformo SAPS-ESI ("Statistični pristop k specifični interakciji peptidni substrat – encim"), ki vsebuje nove pristope in algoritme za...