Prof. dr. Kristina Žužek

Raziskovalni program: Nanostrukturni materiali
Tema usposabljanja: Procesiranje trajnih magnetov, z inženiringom mej med zrni