Prof. dr. Iztok Tiselj

Raziskovalni program: Reaktorska tehnika
Tema usposabljanja: Dinamika medfaznih površin v dvofaznih tokovih