Prof. dr. Igor Muševič

Raziskovalni program: Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur
Tema usposabljanja: Fizika in topologija kiralnih nematskih disperzij