Dr. Ramanpreet Kaur

Dr. Ramanpreet Kaur je raziskovalka v Laboratoriju za odprte sisteme in mreže na Institutu »Jožef Stefan« v Ljubljani. Njeni glavni raziskovalni interesi vključujejo pridobivanje znanja in optimizacijo procesov z uporabo tehnologij umetne inteligence na različnih področjih, kot so energetska omrežja, kibernetska varnost, porazdeljeni sistemi, sistemi za čiščenje odpadnih voda in termokemična pretvorba.

Kaur
Raziskovalni program: Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidiki
Tema usposabljanja: Nove tehnologije za kibernetsko-tehnično varnost

V vsakdanjem življenju se vse bolj zanašamo na tehnologijo, kar nas izpostavlja številnim kibernetsko-fizičnim grožnjam. Nenehen razvoj naprednih tehnologij, kot so internet stvari, mobilno računalništvo in računalništvo v oblaku, je pomembno prispeval k širjenju zmogljivosti kibernetsko-fizičnega prostora, ki postaja vse bolj prepleten z našimi življenji. Kibernetsko-fizične tehnologije so prinesle številne prednosti v smislu učinkovitosti, novih priložnosti in povezljivosti. Vendar pa je ta velika odvisnost od kibernetsko-fizičnega prostora množično izkoriščena tudi za ogrožanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti naših naprav, podatkov in storitev. Napadi niso omejeni le na kibernetski prostor, saj lahko napadalci zaradi vseprisotnosti vgrajenih naprav do njih dostopajo neposredno ter izvajajo fizične napade .

Doktorsko usposabljanje na tem področju predvideva raziskovanje omenjenih varnostnih vprašanj v posebnih scenarijih (npr. pametni domovi, upravljanje dobavne verige) ter razvoj novih ukrepov in tehnik za odkrivanje, napovedovanje in preprečevanje varnostnih groženj v kibernetsko-fizičnem prostoru. Nove tehnologije, kot sta strojno in globoko učenje, bodo prilagojene in kombinirane za zmanjšanje tveganj kibernetsko-fizičnih napadov.

Doktorski kandidat ali kandidatka mora imeti dobro predznanje s področja računalništva ali elektronike. Prednost bodo imeli tisti z dobrim razumevanjem konceptov kibernetske ali kibernetsko-fizične varnosti.