Dr. Nadja Hvala

Raziskovalni program: Sistemi in vodenje
Tema usposabljanja: Optimizacijsko vodenje čistilnih naprav