Dr. Melita Tramšek

Sem raziskovalka na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo. Raziskovalno področje, na katerem delujem, predstavlja predvsem sinteza in karakterizacija novih anorganskih materialov, zlasti spojin, ki vsebujejo fluor in tudi fluoride žlahtnih plinov. Menim, da so izsledki dosedanjih raziskav prispevali k razumevanju lastnosti teh zanimivih in relativno redkih spojin. Rada sodelujem tudi na področju približevanja naravoslovnih ved splošni javnosti in uživam v delu z mladimi.

Melita_Tramšek
Raziskovalni program: Anorganska kemija in tehnologija
Tema usposabljanja: Sinteza in karakterizacija novih anorganskih spojin z žlahtnimi plini

Vabimo vas, da se nam v okviru doktorskega študija, kot mlada raziskovalka ali raziskovalec, pridružite pri raziskovanju zanimivega področja anorganske kemije fluora v povezavi s kemijo žlahtnih plinov. Delo na tem raziskovalnem področju vključuje sintezo in karakterizacijo spojin, ki vsebujejo fluor. Fluor je izjemno reaktiven in zelo elektronegativen element.  Zaradi velike »želje«, da doseže konfiguracijo žlahtnega plina v spojinah, je idealen partner za skoraj vse elemente periodnega sistema. Kemija žlahtnih plinov, ki so običajno inertni, je v kombinaciji s kemijo fluora zanimivo in zahtevno področje raziskovanja.

Kot mlada raziskovalka ali raziskovalec na tem področju boste imeli priložnost preučevati lastnosti in reaktivnost anorganskih spojin s fluorom, vključno s tistimi, ki vsebujejo žlahtne pline. Pridobili boste dragocene izkušnje z različnimi eksperimentalnimi tehnikami. Sinteza teh vrst spojin poteka v inertnih pogojih, v posebnih reakcijskih posodah in z uporabo vakuumskega sistema. Delo na tem področju je hkrati zahtevno in zelo zanimivo. Nove spojine je treba natančno karakterizirati. Glavna metoda karakterizacije materialov na tem področju je rentgenska strukturna analiza monokristalov. S to metodo določimo strukturo spojine, pridobimo podrobne informacije o položajih atomov ter dolžinah vezi in kotih med atomi v molekuli. Druga pogosta metoda, ki je primerna za karakterizacijo teh spojin je vibracijska spektroskopija, zlasti Ramanska spektroskopija. Ta tehnika nam omogoča pridobitev dodatnih informacij o kemijski strukturi, kristaliničnosti in interakcijah. Če je mogoče, se za nadaljnje preiskave produktov reakcij uporablja tudi jedrska magnetna resonanca (NMR). Drug pomemben del raziskav v kemiji so DTF kalkulacije. Z njihovo pomočjo bomo skušali osvetliti nekatere inter- in intramolekularne interakcije ter poglobiti poznavanje vezi med atomi. Tekom izobraževanja boste pridobili znanja in veščine, ki so nujne za pripravo in karakterizacijo novih spojin in ne nazadnje pridobili vpogled v njihove lastnosti.

Doktorski študij bo potekal na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, raziskovalno delo pa bo potekalo na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo Instituta »Jožef Stefan«.

V središče tega raziskovalnega področja postavljamo željo po odkrivanju, razumevanju temeljne narave kemijskih reakcij in interakcij ter predanost inovacijam in napredku. Če delite te vrednote in vas zanima doktorski študij na področju anorganske kemije fluora, kemije žlahtnih plinov, sinteze in karakterizacije, vas želim spodbuditi, da raziščete številne možnosti tega zanimivega dela naravoslovja in se nam pridružite.