Dr. Jernej Hribar

Dr. Jernej Hribar je MSCA podoktorski raziskovalec na odseku za Komunikacijske Sisteme. Med letoma 2019 in 2022 je bil podoktorski raziskovalec na Trinity College Dublin, Irska, kjer je mentoriral doktorske in magistrske študente. Pridobil je tudi JSPS štipendijo za raziskave na Japonskem, kjer je deloval na Shibaura Institute of Technology. Leta 2019 je doktoriral na Trinity College Dublin. Njegova raziskovalna podrocja so metrika starosti informacij, globoko spodbujevalno učenja in federativno učenje.

Jernej_Hribar
Raziskovalni program: Komunikacijska omrežja in storitve
Tema usposabljanja: Upravljanje pametne infrastrukture s pomočjo globokega učenja

Digitalni in zeleni prehod temeljita na povečanju količine natančnih, pomenljivih in lahko dostopnih informacij ter hkrati od komunikacijskih omrežij in informacijskih sistemov zahtevata, da zmanjšajo svojo porabo in delujejo energetsko učinkoviteje. Ti izzivi so največji ravno pri upravljanju kompleksnih in povezanih pametnih sistemov, kot so pametna mesta(angl. Smart Cities), pametna omrežja(angl. Smart Grids), zelene stavbe (angl. Green Buildings) itd, kjer cilj ni doseči samo najbolj učinkovito rešitev, temveč tudi odkriti način da bo rešitev trajnostno naravnana. Umetna inteligenca je trenutno najbolj obetaven pristop za razvoj učinkovitih rešitev za upravljanje pametnih sistemov, saj je sposobna obdelati ogromne količine podatkov, prepoznati vzorce, hkrati pa tudi zagotoviti energetsko učinkovitost in okoljsko trajnost.

Tekom izdelave sistema za upravljanje pametne infrastrukture s pomočjo globokega učenja (angl. Deep Learning) bo študent pridobil mnogo praktičnih izkušenj pri uporabi in vrednotenju najsodobnejših algoritmov za globoko učenje. Posebna pozornost bo posvečena algoritmom iz področja globokega spodbujevalnega učenja (angl. Deep Reinforcement Learning) ter njihovi izboljšavi. Izdelava sistema bo zahtevala od kandidata tudi pridobitev poglobljenega razumevanja mobilnih telekomunikacijskih sistemov, energetskih pametnih omrežji ter sodobnih tehnik za upravljanje radijskih in omrežnih virov v brezžičnih omrežjih. Kandidat se bo tudi naučil uporabljati tudi različne algoritme za regresijo in klasifikacijo časovnih vrst ter metode za izvajanje teh algoritmov v omrežjih. Pričakuje se tudi tesno sodelovanje z raziskovalno skupinopri načrtovanju in izvajanju poskusov, analizi podatkov in razvoju modelov globokega učenja, ki bodo za namene testiranja implementirani na ustrezni fizični platformi.

Glavni namen programa je, da bo do konca doktorskega študija  študent postal neodvisen raziskovalec, katerega poklicna pot bo temeljila na potrebah akademske sfere in industrije. Poseben poudarek bo namenjen pridobivanju različnih mednarodnih izkušenj v obliki pripravništev in kratkotrajnih raziskovalnih obiskov ter priložnosti za sodelovanje v raziskovalnih projektih, ki jih financira EU in se izvajajo v okviru raziskovalne skupine. Izsledke raziskovalnega dela bo mladi raziskovalec objavil na reprezentativnih mednarodnih znanstvenih konferencah in v mednarodnih revijah s faktorjem vpliva, ob zaključku doktorskega študija pa bo izsledke povzel v okviru doktorske disertacije.