Dr. Anže Rapoš Božič

Raziskovalni program: Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic
Tema usposabljanja: Vpliv elastičnih nehomogenosti na elastomehanski odziv pelodnih zrn